Obchodní podmínky

Dodavatel zboží a provozovatel poptávkového systému www.VsezKamene.cz:

PROGREX GROUP s.r.o.
Pekařská 36a
Opava 746 01

IČ: 08105707

Jednatel – Jiří Raida tel: 734 401 786, email: obchod@progrex.cz

Prodáváme přírodní materiál, může se vzhledově lišit

U přírodních materiálů se mohou lišit odstíny, zrnitost, vzhled povrchu, tloušťka, atp. A to jak mezi jednotlivými dodávkami, tak i v rámci jedné dodávky zboží. Proto nejsme schopni vzhled garantovat. Případné vzhledové odlišnosti nemohou být důvodem k reklamaci, odstoupení od smlouvy, či jinému způsobu vrácení objednaného zboží.Kámen je řezaný ručně, proto můžou být odchylky v rozměrech.

Platební podmínky

Platba je možná pouze předem, na základě vystavené zálohové faktury.

Dodací podmínky

Pokud si zákazník nezajistí dopravu vlastní, je doprava řešena individuálně, nebo lze dohodnout osobní odběr.

Reklamační podmínky

V případě reklamace právě dodaného zboží musí být zákazníkem pořízena fotodokumentace za přítomnosti přepravce, který dodávku doručil. Zároveň musí být sepsán protokol o poškozené dodávce, ve kterém musí být co nejpřesněji popsán rozsah poškození,  protokol musí být opatřen aktuálním datem, podepsán dopravcem i zákazníkem, a zákazníkem odeslán dodavateli emailem v ten den, společně s fotodokumentací.

V případě reklamace mimo den dodání zboží bude reklamace posouzena specializovaným pracovníkem dodavatele. 

Průběh objednávky

  1. Zákazník si vybrané zboží přidá do poptávky.
  2. Vyplní své kontaktní údaje a poptávku odešle dodavateli. Poptávka není závazná, pro zákazníka, ani pro dodavatele.
  3. Dodavatel zákazníka kontaktuje, zodpoví dotazy, dohodne podmínky dodání, vystaví zálohovou fakturu.
  4. Uhrazením zálohové faktury se stal obchod závazným pro obě smluvní strany.
  5. Dodavatel doručí zákazníkovi, nebo dle dohody připraví k převzetí dohodnuté zboží. 

 

Na doméně www.VsezKamene.cz je provozován poptávkový systém, nikoliv eshop. Proto odeslání poptávky není závazné pro žádnou ze smluvních stran, jako by tomu bylo u eshopu. Rovněž nevzniká právo na odstoupení zákazníka od smlouvy do 14ti dnů, protože smluvní vztah vznikne až uhrazením zálohové faktury.